Tavi
ieguvumi

Ietaupījums

Siltumenerģijas patēriņa samazinājums M.A.N.A. ēku projektos ir bijusi galvenā un noteicošā prioritāte.  Ēku apkurei būs nepieciešamas nelielas jaudas apkures ierīces, kas būtiski samazinās būvniecības izmaksas un ekspluatācijas laikā nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu. 

Projekta energoauditoru veikti aprēķini liecina, ka M.A.N.A. ēkā nepieciešamais enerģijas patēriņš būs 4 reizes mazāks kā padomju gados celtā daudzdzīvokļu ēkā un pat līdz 10 reizēm mazāks kā deviņdesmitajos gados celtā privātmājā. Lai pārliecinātos par investīciju pamatotību visā ēku dzīves ciklā,  katra tipveida projekta būvniecības sistēmai veikti ekonomiskā pamatojuma aprēķini, atrasts optimālākais siltumizolācijas slāņa sastāvs un biezumus.

Iekštelpu komforts

M.A.N.A. ēku norobežojošo konstrukciju hermētiskums un siltumizolācijas risinājumi, kā arī no termiskiem tiltiem brīvas, augstas siltumnoturības logu un ārdurvju konstrukcijas likvidē iekštelpu un to aptverošo virsmu temperatūras asimetriju. Vienlaikus ar kontrolētu gaisa apmaiņu šie risinājumi M.A.N.A. ēkās ļaus nodrošināt vēlamos klimatiskos apstākļus.

Iekštelpu gaisa kvalitāte

M.A.N.A. ēkās paredzētas augstas efektivitātes mehāniskās ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu. Telpās tiks nodrošināts optimāls svaiga gaisa un mitruma daudzums kā arī zems CO2 koncentrācijas līmenis.