pašam sava māja

Pašam sava māja

Izvelne

Sadarbības partneri

Sadarbības partneri

Sadarbības partneri

M.A.N.A. komanda vēl tikai veidojas.  Esam atvērti jaunām idejām un būsim priecīgi komandu paplašināt ar ļaudīm, kuru aicinājums ir saudzīga attieksme pret dabu, kuru zināšanas, prasmju, attieksmes un vērtību kopums var mums palīdzēt.