pašam sava māja

Pašam sava māja

Izvelne

M.A.N.A. ēku būvniecības process

M.A.N.A. ēku būvniecības process

M.A.N.A. ēku būvniecības process

 • SITUĀCIJAS IZPĒTE

  Lai ēkas būvniecības process noritētu bez sarežģījumiem un pārpratumiem, būs jānoskaidro daži, ar ēkas novietošanu zemes gabalā saistīti, ļoti svarīgi jautājumi:

  Vai pašvaldības teritorijas plānojums un ar to saistītie normatīvie dokumenti atbilst Tavai iecerei būvēt ēku izvēlētajā zemes vienībā;

  Vai ēkas novietnes teritorijā tiks nodrošināta iespēja pieslēgties nepieciešamajām sadzīves komunikācijām (dzeramais ūdens, kanalizācija, elektrība, vājstrāvas pakalpojumi, u.c);

  Vai ēkas novietnes teritorijā būs nepieciešams veikt koku ciršanu;

  Vai ēkas novietnes teritorijai ir aktualizēts (derīgs) topogrāfiskais plāns;

  Vai ēkas novietnei paredzētajam zemes gabalam ir uzstādītas robežzīmes;

  Ja zemes vienībai, uz kuras iecerēts novietot ēku, ir dalītās īpašumtiesības, būs jāsaņem saskaņojumi arī no citiem šīs zemes vienības

 • Ēkas iegādes procedūra, juridiskais ietvars

  Atkarībā no mūsu sarunā kopīgi nolemtā mēs sagatavosim izskatīšanai ēkas būvkonstrukciju Piegādes un montāžas līguma projektu. Tajos tiks fiksēts Tevis izvēlētās ēkas projekts, Tevis izvēlēts papildaprīkojums, nepieciešamās iekštelpu plānojuma, apdares materiālu un iekšējo komunikāciju tīklu instalācijas izmaiņas un citi specifiski, tieši Tavai mājai piemēroti risinājumi. Līgumā vienosimies arī par ēkas ražošanas un montāžas darbu Laika grafiku, kopējo līgumcenu un maksājumu kārtību.

 • Būvprojekta dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas procedūras

  Darbu apjoms būs atkarīgs no konkrētas pašvaldības būvvaldes prasībām.  Darbu sadalījums -  atbilstoši abpusēji nolemtajam.

 • Ēkas ražošana un montāžas darbi

  Atbilstoši Līguma noteikumiem, pēc tajā noteikta avansa maksājuma saņemšanas mēs uzsāksim Tavas ēkas montāžai nepieciešamo materiālu un būvkonstrukciju komplektāciju. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas akcepta pašvaldības būvvaldē un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes Laika grafikā noteiktā termiņā uzsāksim ēkas pamatu konstrukcijas montāžu, iekšējo komunikāciju tīklu (ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība, vājstrāvas, ventilācija) instalāciju kā arī ēkas karkasa un jumta konstrukciju montāžas darbus.  

 • Montāžas darbu kvalitātes pārbaudes pasākumi

  Mēs rūpējamies par to, lai katra uzsāktā projekta laika grafiks atbilstu enerģiju taupošas būvniecības praksei.  Veicam apmācības projektā piesaistītajiem strādniekiem. Ēkas konceptam atbilstošu būvmateriālu iepirkumi, būvdetaļu un montāžas darbu kvalitātes kontrole, ēkas norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas slāņa vienmērības pārbaudes, kā arī būvkonstrukciju un ventilācijas sistēmas savlaicīgi veiktas blīvuma pārbaudes ir mūsu komandas galvenā prioritāte.

Būvniecības process

Būvniecības process

Pašam sava māja