M.A.N.A. ēku būvniecības process

 • 1. Situācijas izpēte (mājasdarbs)

  Lai ēkas būvniecības process noritētu bez sarežģījumiem un pārpratumiem, būtu vēlams noskaidrot dažus svarīgus jautājumus:

  •  Vai pašvaldības teritorijas plānojums un ar to saistītie normatīvie dokumenti atbilst būvniecības iecerei Tevis izvēlētajā zemes vienībā;

  • Vai ēkas novietnes teritorijā būs pieejami dzīvojamai ēkai nepieciešamie  komunikāciju (elektrība, ūdens, kanalizācija) pieslēgumi;

  • Vai ēkas novietnes teritorijā būs nepieciešams veikt koku ciršanu;

  • Vai ēkas novietnes teritorijai ir aktualizēts (derīgs) topogrāfiskais plāns;

  • Vai ēkas novietnei paredzētajam zemesgabalam ir uzstādītas zemes gabala robežzīmes;

  • Ja zemes vienībai, uz kuras iecerēts novietot ēku, ir dalītās īpašumtiesības, būs jāsaņem saskaņojumi arī no citiem šīs zemes vienības īpašniekiem,

 • 2. Saruna

  • Lai saprastu, kā vislabāk realizēt Tavu M.A.N.A.s projektu, būs nepieciešama saruna.  Zvani (te ieliekam linku, kad to nospiežot cilvēks no telefona uzreiz zvana) vai raksti uz info@manahouse.lv !    

  • Ja vēlēsies, varēsi apskatīt M.A.N.A. DEMO ēku, kas atrodas Jūrmalā. 

  • Precizēsim Tevis iecerētās ēkas novietošanai papildus veicamo administratīvo procedūru un dokumentu apjomu. 

  • Vienosimies par Tavas līdzdalības apjomu un saskaņosim aptuveno ēkas būvkonstrukciju piegādes un montāžas darbu laika grafiku.

   

 • 3. Ēkas iegādes procedūra, juridiskais ietvars

 • 4. Ēkas ražošana un montāžas darbi

 • 5. Montāžas darbu kvalitātes pārbaudes pasākumi

 • 6. Procedūra ēkas nodošanai ekspluatācijā

Būvniecības process